Wniosek o zarejestrowanie/wyrejestrowanie psa

Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
telefon: +48 89 649 01 01 fax: +48 89 649 26 31
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170   z późn. zm.),
  • Uchwała Nr XVI/162/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty od posiadania psów.
Wymagane wnioski

-

Wymagane załączniki

-

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Iława
Dokumenty do wglądu

-

Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych i zamieszkujących w budynkach:

  1. jednorodzinnych w wysokości 50 zł rocznie od jednego psa,
  2. wielorodzinnych w wysokości 70 zł rocznie od jednego psa.
    W przypadku, gdy obowiązek uiszczenia opłaty wygasł w I połowie roku lub, gdy powstał w II połowie roku posiadacz psa uiszcza opłatę w wysokości połowy stawki rocznej i składa wniosek o zarejestrowanie/wyrejestrowanie psa.
Termin załatwienia sprawy

Opłatę od posiadania psów należy uiścić bez wezwania w terminie do 30 czerwca danego roku. Jeżeli obowiązek uiszczenia tej opłaty powstał po tym terminie opłata jest płatna w ciągu 14 dni od daty nabycia psa.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

Formularze papierowe

  • wniosek o zarejestrowanie/wyrejestrowanie psa (załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/162/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2019 r.) – druk BF-OŚ.