Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Dzierżawa, najem lub użyczenie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miejskiej Iława

Iława, dnia

Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko/nazwa
PESEL/NIP
Dane adresowe
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Numer telefonu
Dane do wniosku
Zwracam się z prośbą o:
Położenie nieruchomości
Ulica
Numer działki
Obręb
Powierzchnia
Termin zajęcia nieruchomości
Teren przeznaczony będzie na:
W załączeniu przekazuję mapę z zaznaczonym terenem do:
Załączniki
Załącznik