Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

eWniosek do Rady


Dane wniosku
Data wypełnienia
Miejscowość
Dane osobowe
Imię
Nazwisko
Dane adresowe
Pełny adres
Numer telefonu
Dane do wniosku
Wniosek dotyczy
Załączniki
1. Lista poparcia inicjatywy
2. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
Forma przekazania odpowiedzi
Pocztą elektroniczną na adres
Pocztą na adres