Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Iława, dnia

Dane osobowe
Imię i nazwisko
Dane adresowe
Pełny adres
Numer telefonu
Informacje z wcześniej sporządzonego aktu, który będzie stanowił podstawę prostowania
Imię, nazwisko i nazwisko rodowe osoby, której akt dotyczy
Rodzaj aktu do sprostowania
Numer aktu sporządzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Iławie
Błędne dane w akcie
Informacje o akcie prostowanym
Rodzaj aktu, który stanowi podstawę prostowania
Numer aktu
Urząd Stanu Cywilnego w którym sporządzono akt
Poprawne dane do aktu
Sposób odbioru dokumentu
Sposób odbioru dokumentu
Adres
Adres skrzynki ePUAP