Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o zwrot nadpłaty

 

Dane wniosku
Miejscowość
Data wniosku
Dane wnioskującego
Nazwa firmy lub imię i nazwisko
Adres
NIP
Wniosek
Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) wnoszę o stwierdzenie nadpłaty w podatku
Kwota nadpłaty podatku wynosi (zł)
Uzasadnienie
Załączniki
korekta deklaracji za   rok

-

-