Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki

 

Iława, dnia  

Rodzaj osoby wnioskującej
 
Dane osobowe
Imię
Nazwisko
Dane adresowe
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Dane firmy
Nazwa
Dane adresowe
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Dane kontaktowe
Telefon
Dane do wniosku
Numer działki
Ulica przy której znajduje się działka
Cel wystąpienia
Uwagi
Dodatkowe uwagi do wniosku
Podpis
Podpis