Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

Iława, dnia

Dane osobowe
Imię
Nazwisko
Dane adresowe
Ulica
Miejscowość
Kod pocztowy
Numer budynku
Numer lokalu
Dane adresowe
Numer telefonu
Adres e-mail
Dane do wniosku
Ulica nieruchomości przygotowanej do zbycia w trybie bezprzetargowym
Numer działki
Obręb
Ulica nieruchomości - poprawa warunków zagospodarowania
Numer księgi wieczystej
Numer działki
Obręb
Powierzchnia nieruchomości wnioskodawcy
Inne przyczyny nabycia w trybie bezprzetargowym
Uzasadnienie wniosku
Załączniki
Egzemplarz mapy z naniesioną lokalizacją gruntu
Przetwarzanie danych osobowych
Podpis
Podpis