Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Iława, dnia

Rodzaj osoby wnioskującej
Dane osobowe
Imię
Nazwisko
Dane adresowe
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Dane firmy
Nazwa
Dane adresowe
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Dane kontaktowe
Telefon
Adresat wniosku
Burmistrz
Dane do wniosku
Gmina
Miasto
Gmina
Numer działki
Aktualne przeznaczenie
Docelowe przeznaczenie
Uzasadnienie wniosku
Załączniki
Nazwa załącznika:
Nazwa załącznika:
Uwagi
Dodatkowe uwagi do wniosku
Podpis
Imię i nazwisko