Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

 

Iława, dnia  

Rodzaj osoby wnioskującej
 
Dane osobowe
Imię
Nazwisko
Dane adresowe
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Dane firmy
Nazwa
Dane adresowe
Ulica
Numer budynku
Numer lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Dane kontaktowe
Telefon
Dane do wniosku
Numer działki, na której znajduje się obiekt, w którym planuje się zmianę sposobu użytkowania
Obręb geodezyjny na której znajduje się obiekt, w którym planuje się zmianę sposobu użytkowania
Ulica, na której znajduje się obiekt, w którym planuje się zmianę sposobu użytkowania
Cel wystąpienia o zaświadczenie (opis planowanej zmiany)
Uwagi
Dodatkowe uwagi do wniosku
Podpis
Podpis