Wniosek o zwolnienie z opłaty od posiadania psów

Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
telefon: +48 89 649 01 01 fax: +48 89 649 26 31
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170   z późn. zm.),
  • Uchwała Nr XVI/162/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie stawek opłaty od posiadania psów.
Wymagane wnioski

-

Wymagane załączniki

-

Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta Iława
Dokumenty do wglądu
  • dowód osobisty,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (tylko znaczny stopień niepełnosprawności),
  • decyzja wymiarowa podatku rolnego (do okazania).
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

-

Termin załatwienia sprawy

-

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

Formularze papierowe

  • wniosek o zwolnienie z opłaty od posiadania psów (załącznik Nr 2 do uchwały
  • Nr XVI/162/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2019 r.) – druk BF-OŚ-P.